Amacımız

Odamızın Amaçları

Akhisar Yapı Sanatkarları Esnaf Odasının amaçları ;

 

Üyelerine devlet ile ilgili işlerde işlemlerini daha kısa sürede ve doğru olarak yapabilmesini sağlamak 

için gerekli evrak tanzimi ve yönlendirmeyi sağlamak.

 

Üyelerimizin mesleki konular ile ilgili çeşitli bilgilere odamızdan ulaşmasını sağlamak. 

 

Gelişen ve değişen sistemlerden üyelerimizin daha çabuk ve doğru bir şekilde bilgilenmesini sağlamak.

 

Üyelerimizin her konuda bilgilenmesi , yapılacak aktiviteler hakkında bilgi verilmesi amacıyla gerekli 

duyuruların kendilerine ulaştırmak ve aynı zamanda interaktif ortamdan kendilerine bu bilgileri sürekli 

olarak güncelleyip yayınlamak. 

 

Bu amaçtan hareket ile www.akhisartesisat.org adresinde üyelerimizin her istediği zaman gerekli 

bilgiye ulaşmasını sağlamak. Web sitesinin sürekli güncel kalması için gerekli alt yapısını hazırlamak.

 

 

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü 

olan Konfederasyonumuz, kuruluş yasasında da belirtildiği üzere;

 

Esnaf ve sanatkârlar odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ile esnaf ve sanatkârlar 

federasyonları arasında birliği temin etmek, gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak, 

 

Genel olarak esnaf ve sanatkârların faaliyetlerinin mesleki çıkarlar ve ülke yararına uygun bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak, bu hususta lüzumlu görülecek her türlü önlem ve girişimlerde bulunmak, 

 

Esnaf ve sanatkârları yurt çapında ve uluslararası kurum ve kuruluşlar düzeyinde temsil etmek, esnaf 

örgütleri ile uluslararası dayanışma içerisinde olmak,

 

Ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak lüzumlu görülecek mesleki önlemleri almak, dünyadaki 

değişimlere göre esnaf ve sanatkârlarımızın uyumunu sağlayacak girişimlerde bulunmak, 

 

Esnaf ve sanatkârların mesleki eğitimlerini geliştirmek, verimliliğin artması ve hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi için faaliyette bulunmak; onların ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini 

sağlamak amacıyla tesisler, şirketler, kurum ve kuruluşlar oluşturmak, 

 

Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak, esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik her türlü çalışmayı 

gerçekleştirmek, amacıyla kurulmuştur.