Giris Yap

Kullanici Adi
Sifre *
Beni Hatirla

Hesap Olustur

Yildiz (*) ile isaretlenmis alanlarin doldurulmasi zorunludur.
Ad-Soyad
Kullanici Adi
Sifre *
Sifre Dogrula *
Email *
Email Dogrula *

Bilgi Edinme

 

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna 

bağlı olarak 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı 

Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile; bu Kanun çerçevesinde

yapılacak başvuru usulü ve yöntemleriyle ilgili uygulamalar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre; 

 

Başvuru Usulü: 

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; Gerçek kişiler için başvuru 

sahibinin adı, oturma yeri, tüzel kişilerde ise tüzel kişinin unvanı, adresi ile yetki belgesini içeren 

dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerine yapılır.

 

Elektronik Ortamda yapılacak başvurular:

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, kurumun sayfasında yayınlanan ilgili dilekçelerin 

doldurulması suretiyle, başvuru sahibinin adı soyadı, oturma yeri,T.C. kimlik numarasını belirterek 

yapılır. 

 

İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği:

Bilgi Edinme Başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken 

belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluşların 

kayıtlarında olup olmadığının, bilgi ve belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun

günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır.

 

Yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler:

 Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış 

bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. 

Bilgi ve belgeleri yayımlama yasağı: Yönetmeliğe göre, Basın organları, Kanun ve yönetmelikte 

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz,kullanamaz. 

Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz. 

Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması: 

Başvuru dilekçelerinin kabul edilmesi için mutlaka kanuna uygun olarak başvuru yapılması esastır.

Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım 

istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarası kontrolü yapılıp 

doğrulandıktan sonra, dilekçe işleme konulur. Başvuru sahiplerine yardım: Bilgi Edinme biriminde 

görevli yetkililer, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı

olmakla ve yol göstermekle yükümlüdürler.

Bilgi edinmek istediğiniz konu hakkında Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. veya 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adreslerine mail atabilirsiniz.